Liên hệ

 

CÔNG TY TNHH HOÀ PHONG
SƠN ĐẠI KIỀU
 
Địa chỉ : 104B1D - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội 
Điện thoại: 043. 8314975 / Fax: 043.8351201         
 
Nhà máy: Lô A2 CN1 - Khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.7805680, 043.78056 83, 043.7805686   Fax: 043.7805688